مبلمان روباتيک ساخته شد
دانشجويان موسسه فناوري ماساچوست با همکاري يک طراح صنعتي مبلمان ماژولي و روباتيکي ساخته اند که شکل آن تغيير مي کند. بنابراين کاربردهاي مختلفي خواهد داشت.

تاریخ انتشار : 1397/9/28 نمایش : 45 نظرات : 0

مبلماني که با دستور صوتي جابجا مي شود
به تازگي سيستم مبلمان رباتيکي ابداع شده که کاربر مي تواند از طريق فشار دکمه اي در اپليکيشن يا دستور صوتي آن را جابجا کند.

تاریخ انتشار : 1397/9/28 نمایش : 7 نظرات : 0